Drobečková navigace

Aktuality > Obecní úřad > Popis úřadu

POPIS ÚŘADU

Obecní úřad

Jana Čepeláková
administrativa obce, účetn

581 741 625
obeccitov@seznam.cz

Lenka Karasová, DiS.
administrativa obce, podatelna

581 741 625
podatelna@obeccitov.cz

Úřední hodiny

Pondělí              14:00 - 17:00 hodin
Středa                14:00 - 17:00 hodin

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Citov, konaném dne 30. října 2018 byli zvolení:

Statutární zástupci obce

Jaromír Otáhal
starosta

581 741 625, 602 514 361
ou@obeccitov.cz

Ing. Dalibor Šefčík
místostarosta

581 741 625, 777 946 150
ou@obeccitov.cz

Zastupitelstvo obce pro volební období let 2018 - 2022

      Habáň Libor
      Jemelková Kateřina, Ing.
      Majdišová Milena
      Nagy Jaroslav
      Nucová Lenka, Ing.
      Otáhal Jaromír
      Šefčík Dalibor, Ing.
      Ševečková Anna, Ing.
      Zachara Pavel

Finanční výbor

  • předseda: Nucová Lenka, Ing.

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.

Kontrolní výbor

  • předseda:  Nagy Jaroslav

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

Komise pro občanské záležitosti, kulturu a sport

  • předseda:  Jemelková Kateřina, Ing.

Zaměřuje se na sociální problematiku obce a občanů. Řeší a organizuje kulturní, sportovní a společenský život v obci, při čemž úzce spolupracuje s předškolním zařízením a společenskými organizacemi v obci.

Komise povodňová

  • předseda:  Otáhal Jaromír

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

  • velitel JSDHO:  Medek Jaroslav, ml.