Drobečková navigace

Aktuality > Obecní úřad > Popis úřadu

POPIS ÚŘADU

Obecní úřad

Jana Čepeláková
administrativa obce, účetní

Lenka Karasová, DiS.
administrativa obce, podatelna

 

581 741 625
obeccitov@seznam.cz

581 741 625
podatelna@obeccitov.cz

 

Úřední hodiny

Pondělí              14:00 - 17:00 hodin
Středa                14:00 - 17:00 hodin

 

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Citov, konaném dne 3. listopadu 2014 byli zvolení:

Statutární zástupci obce

Jaromír Otáhal
starosta

581 741 625, 602 514 361
ou@obeccitov.cz

Ing. Dalibor Šefčík
místostarosta

581 741 625, 777 946 150
ou@obeccitov.cz

Zastupitelstvo obce pro volební období let 2014 - 2018

      Jemelková Kateřina, Ing.
      Lavrinčík Petr
      Medek Jaroslav
      Otáhal Jaromír
      Roubal Jaroslav
      Složilová Anna
      Šefčík Dalibor, Ing.
      Šlanhof Josef
      Vrána Bohumil

Finanční výbor

  • předseda: Kateřina Jemelková, Ing.

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.

Kontrolní výbor

  • předseda:  Jaroslav Medek

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

Výbor pro občanské záležitosti, kulturu a sport

  • předseda:  Ing. Dalibor Šefčík

Zaměřuje se na sociální problematiku obce a občanů. Řeší a organizuje kulturní, sportovní a společenský život v obci, při čemž úzce spolupracuje s předškolním zařízením a společenskými organizacemi v obci.

Výbor pro lesní hospodářství, výstavbu a zemědělství

  • předseda:  Bohumil Vrána

Organizuje, řídí a kontroluje hospodaření v obecních lesích v souladu s lesním hospodářským plánem. Řeší problematiku životního prostředí, dohlíží na stavební činnost v obci.

Komise povodňová

  • předseda:  Jaromír Otáhal

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

  • velitel JSDHO:  Jaroslav Medek ml.

zpět na Obecní úřad

Projekty spolufinancované ROP
5d40f884_3_logo_rop_nove_jpg_1.jpg

Evropská databanka

www.edb.cz