Drobečková navigace

Aktuality > Obecní úřad > Popis úřadu

Popis úřadu

Obecní úřad

Jana Čepeláková
administrativa obce, účetní

581 741 625
ou@obeccitov.cz

Úřední hodiny

Pondělí              14,00 - 17,00
Středa                14,00 - 17,00

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Citov, konaném dne 3. listopadu 2014 byli zvolení:

Statutární zástupci obce

Jaromír Otáhal
starosta

581 741 625, 602 514 361
ou@obeccitov.cz

Ing. Dalibor Šefčík
místostarosta

581 741 625, 777 946 150
ou@obeccitov.cz

Zastupitelstvo obce pro volební období let 2014 - 2018

Jemelková Kateřina, Ing.
Lavrinčík Petr
Medek Jaroslav
Otáhal Jaromír
Roubal Jaroslav
Složilová Anna
Šefčík Dalibor, Ing.
Šlanhof Josef
Vrána Bohumil

Finanční výbor

  • předseda: Kateřina Jemelková, Ing.

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.

Kontrolní výbor

  • předseda:  Jaroslav Medek

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

Výbor pro občanské záležitosti, kulturu a sport

  • předseda:  Ing. Dalibor Šefčík

Zaměřuje se na sociální problematiku obce a občanů. Řeší a organizuje kulturní, sportovní a společenský život v obci, při čemž úzce spolupracuje s předškolním zařízením a společenskými organizacemi v obci.

Výbor pro lesní hospodářství, výstavbu a zemědělství

  • předseda:  Bohumil Vrána

Organizuje, řídí a kontroluje hospodaření v obecních lesích v souladu s lesním hospodářským plánem. Řeší problematiku životního prostředí, dohlíží na stavební činnost v obci.

Komise povodňová

  • předseda:  Jaromír Otáhal

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

  • velitel JSDHO:  Jaroslav Medek ml.

zpět na Obecní úřad

16. 8. Jáchym

Zítra: Petra

bocsloupec.jpg

www.czechpoint.cz

Hlasujte pro nejlepší projekt ROP Morava

www.mujprojekt.eu

Návštěvnost stránek

292176