Drobečková navigace

Aktuality > Zastupitelstvo > Obecně závazné vyhlášky a Nařízení obce

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 2/2015 o zrušení OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

1.1.2016 

OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Citov

18.3.2015 

OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2013 

1.7.2011 

OZV č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupnéhoOZV č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvíOZV č. 1/2010 o místním poplatku ze psů

1.1.2011
1.1.2011
1.1.2011

OZV č. 2/2005, kterou se stanoví spádový obvod základní školy pro bezplatné plnění povinné školní docházky žáků s trvalým pobytem v území obce Citov

1.9.2005

Nařízení obce

 Název nařízení  
 Nařízení č. 1/2015 - Tržní řád  10.6.2015

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

zpět na Zastupitelstvo

 

 

 

18. 2. Gizela

Zítra: Patrik

bocsloupec.jpg

www.czechpoint.cz

Hlasujte pro nejlepší projekt ROP Morava

www.mujprojekt.eu

Návštěvnost stránek

256881