Drobečková navigace

Aktuality > Spolky a kluby > Knihovna

OBECNÍ KNIHOVNA CITOV

Zřizovatel:    Obec Citov

Adresa:         Obecní knihovna Citov,  Citov 14,  751 03  Brodek u Přerova

Kontakt:        581 741 625 - telefon na obecní úřad

E-mail:           citov.knihovna@mybox.cz

Knihovnice:  Pavla Navrátilová

 

Výpůjční doba:    středa    18:00 - 19:00 hodin     

                              sobota   16:00 - 19:00 hodin

                              Po dobu školních prázdnin provoz omezen.

 

Čtenářský poplatek činí 30,- Kč

Internet ZDARMA

Knihovna poskytuje uživatelům:

  • výpůjční služby knižních dokumentů
  • výpůjční služby periodických dokumentů
  • internetové služby
  • bibliograficko-informační služby
  • meziknihovní služby

Knihovní fond činí kolem 3 726 svazků. Každým rokem se do stálého fondu nakupují nové knižní tituly. Knihovna patří ke středisku Masarykovy knihovny Brodek u Přerova. V rámci střediska MK Brodek u Přerova jsou jí zprostředkovány regionální služby včetně pravidelných cirkulací souborů z výměnného fondu, čímž je nabídka knihovny výrazně obohacena. V současné době je v naší knihovně zaregistrováno 27 uživatelů. V roce 2010 navštívilo knihovnu 413 uživatelů a uskutečnilo se zhruba  2 411 výpůjček. K půjčování jsou knihy pro děti i dospělé různých žánrů. Děti si mohou zapůjčit i časopis ABC, dospělí pak zalistovat ve svých domovech v časopisech Květy, Domov či Zahrádkář.

Staňte se i Vy uživateli naší knihovny, těšíme se na Vás.