Drobečková navigace

Aktuality > Historie obce > Památky

Památky

Obec Citov leží v rovinatém území úrodné krajiny Hané, přibližně 10 km západně od Přerova, na levém břehu říčního ramene zvaného Morávka. Zprávy o Citově známe z roku 1283, kdy Milíč z Citova vystupuje jako svědek v listině, kterou olomoucký biskup Dětřich potvrdil klášteru svatého Jakuba v Olomouci držbu vsi Trávník. V současné době v obci bydlí něco málo přes 500 obyvatel, převážně v rodinných domech. I když obec patří do typické zemědělské oblasti Haná, většina obyvatel dojíždí do zaměstnání do sousední obce Brodku a blízkého Přerova, někteří i do vzdálenější Olomouce. Dopravní obslužnost obce je zajištěna autobusem, ale je možno také využít dva kilometry vzdálené železniční zastávky v Brodku.

V západní části obce se nachází lužní les zvaný Hrubý, po jehož délce meandruje vodní tok Morávka. Jižní část obce uzavírá lužní les zvaný Háj. Oba tyto lesní celky jsou zajímavým místem pro myslivost.

Na území obce se nachází řada kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu chráněných nemovitých kulturních památek, ale také památek místního významu.
socha dívky - 19. století

Domsocha dívky - 19. stoletíinantou obce je empírový zámek, který nechal nákladem 60.000 zl. postavit jako své sídlo Tobiáš Pauspertl z Drachenthalu. Stavbu provedl stavitel Rosa z Kroměříže a byla dokončena v roce 1845. Od Pauspertlů zdědili zámek v roce 1908 rytíři de Navarrové, kteří jej vlastnili až do roku 1945. Zajímavostí jsou bohaté nástropní malby v jemných pastelových odstínech. Zámek je využíván pro potřeby obce - kanceláře obecního úřadu, obřadní síň, knihovna, mateřská škola a byt správce. Okolo zámku byl založen přírodně krajinářský park, který je využíván ke kulturně společenským účelům.

Prostranství před zámkem zdobí socha dívky. Jedná se o romantizující sochu z konce 19. století, nemovitou kulturní památku.

 

Mlýn z roku 1739Další nemovitou kulturní památkou je mlýn z roku 1739. Patří k jedněm z nejstarších na Moravě, měnil však třikrát své místo pro povodně způsobené Moravou. Za částí ohradní zídky od náhonu v čele mlýna je umístěna kamenná zídka s nápisem MaTeS MELkuS DaL STavěT 812. Využíván jako společenské a klubové zařízení Mysliveckého sdružení v Citově a jako zařízení bažantnice.

Kostel sv. Jiří v Citově

 

 

Dominantou obce je i kostel sv. Jiří v Citově - farní chrám obnovený roku 1735, který byl rozšířen přístavbou od kazatelny za oltář. Bývalý trámový strop byl sklenut. Zdejší mlynář Matěj Melkus dal svým nákladem zbudovati oratoř a sakristii a na velký zvon přispěl 200 zl. Nové pneumatické varhany v Citově stavěl Neusser z Nového Jičína. Byly to tehdy první varhany toho druhu na Moravě.

 

Obec Citov svou polohou a zajímavým okolím patří do příjemných oblastí rovinaté Hané, propojené sítí cyklostezek Mikroregionu Království navazující na cyklotrasy Moravská stezka a Jantarová stezka.