Drobečková navigace

Aktuality > Informace o obci > Bydlení

Bydlení

Ulice ke mlýnuV naší obci převládá bydlení venkovského charakteru, převážně v rodinných domcích s přilehlými užitkovými zahradami. Pouze ve dvou případech je otázka bydlení v obci řešena bytovými objekty. Poprvé se jedná o objekt stavebního bytového družstva se čtyřmi bytovými jednotkami. Ve druhém případě jde o obecní bytový dům s devíti bytovými jednotkami, který byl postaven pro občany postižené záplavami v červenci 1997. Ubytováni zde byli občané, kteří vzhledem k svému stáří, zdravotnímu stavu či finančním možnostem již nebyli schopni vlastními silami své původní obydlí obnovit.

Řadová zástavbaI přes poměrně větší rozestavěnost uvažujeme v obci s další novou bytovou výstavbou, především pro obyvatele obce, částečně i pro zájemce z okolí. Mimo již omezené možnosti v zastavěném území obce v místech po demolicích rodinných domů je bytová výstavba směřována do doplňování klínu mezi ulicí na Brodek u Přerova a ulicí ke mlýnu. Cílem obce je vytvoření dostatečného převisu nabídky ploch nad poptávkou i pro případné větší investory. Finanční možnosti obce však prozatím nedovolují budování dalších inženýrských sítí a infrastruktury v místech určených pro budoucí bytovou výstavbu.

Vjezd do ulice s novou výstavbou

Obec má zavedeny veškeré inženýrské sítě s výjimkou kanalizace včetně čistírny odpadních vod. V současné době má obec zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a podání žádosti o dotaci na vybudování oddílné splaškové kanalizace a čistirny odpadních vod.

Připravované projekty a záměry obce vedou ke zdokonalování občanské vybavenosti obce s cílem zvýšení spokojenosti občanů.