Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Projekty a záměry > Dopravní automobil JSDHO

Dopravní automobil JSDHO

Pravidla pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2015

Závěrečná zpráva

Obec Citov, jako zřizovatel jednotky sboru dobrovolných hasičů podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění, má za povinnost udržovat akceschopnost své jednotky. Zejména dbá o řádný stav vozidel a věcných prostředků požární ochrany používaných v JSDHO. Právě současný technický stav zastaralého dopravního automobilu přiměl zastupitelstvo obce k podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2015.

Obec Citov na základě smlouvy uzavřené s Olomouckým krajem obdržela finanční příspěvek ve výši 120.000,- Kč. Účelem poskytnutí příspěvku byla částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí podle zákona o požární ochraně a v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2015“.

Obec Citov pořídila s použitím finančního příspěvku Olomouckého kraje dopravní automobil značky Fiat Ducato od společnosti PETROIL CZ s.r.o., Horní Moštěnice. Tento typ vozidla byl vybrán po provedeném výběrovém řízení ze tří předložených nabídek v souladu s technickými požadavky jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

Celkové náklady na pořízení tohoto dopravního automobilu dosáhly výše 722.850,- Kč včetně DPH. Olomoucký kraj přispěl finanční částkou ve výši 120.000,- Kč. Obec Citov za svého rozpočtu uvolnila finanční částku ve výši 302.850,- Kč. Sbor dobrovolných hasičů vyjednal finanční dar od společnosti Hroší stavby Morava, a.s. Olomouc, která obci Citov darovala finanční částku ve výši 300.000,- Kč.

Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje tak naplnilo očekávání jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a zároveň přimělo k jednání na zajištění dalších finančních prostředků k pořízení požadovaného dopravního automobilu. Nový dopravní automobil bude sloužit k zajištění akceschopnosti jednotky a zřejmě tak v budoucnu nahradí zastaralou hasičskou Avii.

Informace o pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů s použitím příspěvku Olomouckého kraje byla zveřejněna na webových stránkách obce (www.obeccitov.cz) v liště Projekty a záměry – Dopravní automobil JSDHO. Článek o pořízení dopravního automobilu rovněž vyšel v prosincovém vydání Citovského zpravodaje v čísle 2/2015.

Jaromír Otáhal