Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Smazat? > Informace o obci > Kultura

Kultura

Dětské maškarní radovánky 2004Kulturně společenský život v obci vychází z tradic a zájmů obyvatel - dětí, mládeže a dospělých. Na jejich pořádání se podílí především zájmové organizace Sportovní klub Sokol Citov, Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz, Myslivecké sdružení Hrubý les, Mateřská škola Citov, Křesťanský klub mládeže, Klub seniorů, dále soukromí podnikatelé, Obec Citov a další. Politické strany u nás nejsou vedeny - neprojevují aktivitu.

Sérii plesů a Dětských radovánek uzavírá každoročně masopustní veselice "Vodění medvěda s pochováváním basy", které se účastní široká veřejnost dětí i dospělých.

Sportovní ples 2004

Masopustní vodění medvěda 2005

Opékání u táboráku při májovém večeru

Standardními událostmi společenského života v obci jsou v zimě plesy, v létě zábavy a diskotéky. U příležitosti Dne vítězství se každoročně koná májový večer s pietní vzpomínkou a táborákem. K tradičním akcím patří myslivecké večery pořádané pod názvem "Červencová a srpnová noc". Jsou známé v širokém okolí a konají se pravidelně vždy poslední sobotu v červenci a první sobotu v srpnu. Tradicí jsou  rovněž společenská setkání při hudbě pořádaná v letních měsících na koupališti Klubem seniorů.

Atraktivní prostředí areálu koupaliště láká mládež na prázdninové diskotéky pořádané Sportovním klubem Sokol Citov.

Začlenění dětí a mládeže do života vesnice.

Jelikož byla v minulosti zrušena v obci základní škola, je zapojení dětí do života obce obtížnější. Často se tříští s aktivitami ZŠ Brodek, Přerov a MŠ Citov. Přesto se někteří schází v Křesťanském klubu mládeže a ve sportovních klubech v obci ( fotbal, hokej, tenis, volejbal apod. ).
Spontánně se děti a mládež řadu let zapojují do velikonočních a vánočních tradic. Jako například Vynášení smrtky, májkování, brkačování, tatarování. O vánočním čase mládež navštěvuje rodiny v podobě Mikuláše, čerta a anděla a schází se s spolu s občany při "Zpívání pod vánočním stromem". Již řadu let v naší obci úspěšně probíhá "Tříkrálová sbírka".

Tříkrálová sbírka

Brkačování 2004

Děti také obohacují kulturním programem společenská setkání a události v obci jako jsou  Vánoční koncert v kostele sv. Jiří, Vítání občánků, Stužkování budoucích prvňáčků, Beseda s důchodci a Masopust.

Pro děti je každoročně připraveno na ukončení školního roku a oslavu Dne dětí  "Dětské pohádkové odpoledne" se soutěžemi, hrami a bohatou tombolou.

Průvod masek při dětském dni

Pierot s Kolombínami při plavbě gondolouDětský den 2005 - průvod masek v zámeckém parku