Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Projekty a záměry > Oprava kulturního domu

Oprava kulturního domu v Citově - POV 2016

logo olomouckého kraje

Kulturní dům v Citově je důležitým objektem a místem pro setkávání občanů při různých kulturně společenských akcích pořádaných obcí i různými zájmovými organizacemi. Každoročně jsou zde pořádány plesy, masopustní pochování basy, hodové slavnosti, setkání seniorů s představiteli obce, různé výstavy, přednášky a také zasedání zastupitelstva. Sál kulturního domu využívají členky sportovního klubu k pravidelnému cvičení a zdejší ochotnický spolek zde nacvičuje a hraje svá divadelní představení. Kulturní dům je nepostradatelným zázemím také při oslavách životních jubileí, výročí a společenských události občanů naší obce.    

Celková obnova kulturního domu vychází z dlouhodobějšího záměru, který je obsažen v Rozvojovém programu obce Citov. Jednotlivé etapy jsou postupně realizovány v závislosti na finančních možnostech obce.

V letošním roce byla provedena další etapa celkové obnovy objektu, která spočívala ve výměně oken vstupní chodby, hlavního sálu, jeviště, šatny pro účinkující, okna a dveří v šatně pro návštěvníky kulturních akcí. Rovněž byla provedena výměna okna v plynové kotelně, kde také došlo k drobným stavebním úpravám. V souvislosti s těmito pracemi byly opraveny veškeré vnější i vnitřní omítky dotčené provedenou výměnou oken. V rámci tohoto projektu byl upraven i dvorní trakt, sloužící k venkovnímu posezení v letním období a také k uspokojení kuřácké veřejnosti.

Na realizaci tohoto projektu byla ve výběrovém řízení ze tří uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu vybrána stavební firma pana Bohumila Složila z Citova. Oprava kulturního domu byla zahájena 15. srpna 2016 a dokončena dne 14. října 2016.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova 2016 ve výši 167.000,- Kč. Obec Citov ze svého rozpočtu přispěla částkou 168.038,- Kč. Celkové náklady této akce pak dosáhly částky ve výši 335.038,- Kč bez DPH.

Zároveň Vám tímto sdělujeme, že jsme splnili i podmínku Smlouvy o propagaci Olomouckého kraje. Logo Olomouckého kraje včetně nápisu oznamujícího, že projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2016 ve výši 167.000,- Kč, bylo po dobu realizace umístěno vedle vstupu do objektu kulturního domu. Tato informace včetně loga Olomouckého kraje a popisu opravy je rovněž zveřejněna na webových stránkách obce www.obeccitov.cz na liště Projekty a záměry – Oprava kulturního domu v Citově. Informace o poskytnutí dotace včetně popisu probíhajících oprav byla zveřejněna v Citovském zpravodaji č. 2/2016.

Realizace výše uvedené opravy tak přispěla ke zhodnocení obecního objektu a zvýšení komfortu při jeho využívání při místních i nadregionálních kulturně společenských akcích.