Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Smazat? > Události, akce > Akce minulých let > Oslavy 725 let obce

Oslavy 725 let obce

Nečekaný host - Alois Hévin de Navarre s chotí v hereckém podání Miroslava Čapky a Pavly Mrázkové
V sobotu a v neděli 19. a 20.července 2008 slavili občané, rodáci a příznivci Citova 725. výročí první písemné zmínky o obci. K této příležitosti vznikla první publikace o historii a současnosti obce, na jejímž zpracování se podíleli nejen místní pamětníci, ale také odborníci z řad historiků. Kniha byla pokřtěna na slavnostním zasedání v budově historického mlýna za přítomnosti představitelů Olomouckého kraje prvního náměstka hejtmana ing. Pavla Horáka, náměstkyně MUDr. Jitky Chalánkové a vedoucího ekonomického odboru ing. Jiřího Juřeny. Pozvání přijali starostové obcí mikroregionů Dolek a Království, starostka partnerské obce Cítov v Čechách a zastupitelé obce spolu se zástupci místních zájmových organizací. Kmotrem knihy se stal PhDr. František Hýbl, ředitel Muzea Komenského v Přerově.
Pro veřejnost byly oslavy zahájeny zasazením pamětní „Lípy domova“ před budovou mlýna a slavnostním průvodem obcí za doprovodu dechové hudby Haná ZUŠ B.Kozánka v Přerově. Hlavní kulturní program oslav probíhal v zámeckém parku. Návštěvníci mohli shlédnout vystoupení mažoretek „Bludiček“, dětí z Mateřské školy v Citově, folklórního souboru Hatě z Tovačova a ukázku historických zbraní s programem skupiny Tillia. Oslavy zcela nečekaně v kočáře navštívil bývalý majitel zámku Alois Hévin de Navarre s chotí v hereckém podání pana Miroslava Čapky a paní Pavly Mrázkové, aby obecnímu veselí požehnal. Kulturní program hudebně doplňovala dechová hudba Haná. O bohaté občerstvení se postaralo Myslivecké sdružení Hrubý les v Citově a ochutnávkou vín v zámeckém sklepení pan Peprna za doprovodu cimbálové muziky Lučina z Brna. Vnitřní prostory zámku ožily návštěvníky výstavy fotografií a kronik z historie a současnosti obce. Ve stánku si hosté mohli zakoupit upomínkové předměty obce Citov, pro děti byly připraveny herní koutky a pro sportuchtivé proběhl na koupališti exhibiční zápas v kopané mezi výběry ženatých a svobodných. Z napínavého boje vyšlo lépe mužstvo ženatých výhrou 4:3. Ve večerních hodinách se při taneční zábavě o hudbu postarala skupina De-To z Kojetína a po setmění proběhl efektní slavnostní ohňostroj. Oslavy byly ukončeny v neděli slavnostní bohoslužbou v chrámu páně sv. Jiří v Citově, celebrovanou otcem Pavlem Šírou, duchovním správcem farnosti.
Zastupitelstvo obce děkuje touto formou všem, kdo se na přípravách a organizaci této slavnostní akce podíleli. Rovněž děkuje tvůrcům publikace, přispěvatelům a sponzorům, kteří umožnili vznik publikace o historii a současnosti naší obce.
Velký dík patří Olomouckému kraji, který celou akci včetně vydání publikace významně finančně podpořil v rámci Programu obnovy venkova.

Další fotografie naleznete na odkazu:

Galerie Citov - OSLAVY 725 LET

Křest publikace o historii a současnosti obce

Slavnostní dopolední zasedání ve mlýněSlavnostní přípitek  ke křtu publikace o obci1. náměstek hejtmana ing. Horák při sázení pamětní lípyUctění zasazené pamětní lípy při hymně ČR

Mažoretky s hudbou zvou občany k ke mlýnu k sázení pamětní lípy a průvoduPočátek průvodu od mlýna do zámeckého parkuKočár s čestnými hosty v průvodu - starostou obce Jaromírem Otáhalem, ing. Pavlem Horákem a PhDr. Františkem HýblemCitovští hasiči i se svým čtyřnohým zdravotníkem v průvodu

Folklórní soubor Hatě v průvoduDechový orchestr Haná při hudebním doprovodu v zámeckém parkuVystoupení mažoretek v zámeckém parkuVystoupení folklórního souboru Hatě Tovačov

Krátký program dětí MŠ v parkuCimbálová muzika Lučina hraje při koštu vína v zámeckých sklepíchKošt vína v zámeckých sklepíchV teplém počasí přišlo vhod chladné občerstvení

Ukázka zásahu hasičského sboru CitovPo zdařilém zásahu je třeba vyprázdnit hadiceProgram s ukázkou zbraní skupiny TiliaPři manipulace se zbraněmi je nutno chránit hlavu

Stánek s upomínkovými předmětyVýstava - prohlížení kronik v ředitelně MŠVýstava k historii a současnosti obceVýstava k historii a současnosti obce