Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Projekty a záměry > Přenosné plovoucí čerpadlo

Přenosné plovoucí čerpadlo

Pravidla pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012

Logo Olomouckého kraje

Závěrečná zpráva

Obec se nachází v záplavovém území řeky Moravy a bývá tak často vystavena hrozbám povodní. V posledních několika letech nejednou čelila tomuto vodnímu živlu. Za své mohou hovořit povodně v roce 1997, 2006 a 2010. Zkušenostmi, získanými jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce za těchto mimořádných událostí, vyvstala potřeba pořízení výkonného přenosného čerpadla k odvodňování vodních lagun, k odčerpávání zatopených sklepů a suterénů rodinných domů, ale i sklepů staveb občanské vybavenosti v obci. Proto jsme se po dohodě s jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce rozhodli využít dotačního programu Olomouckého kraje a požádat tak o finanční příspěvek na pořízení přenosného zásahového prostředku.

Obec Citov na základě smlouvy uzavřené s Olomouckým krajem obdržela finanční příspěvek ve výši 24.000,- Kč. Účelem poskytnutí příspěvku byla částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí podle zákona o požární ochraně a v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012“.

Obec Citov pořídila s použitím finančního příspěvku Olomouckého kraje přenosné plovoucí čerpadlo, typ PH-MAMUT-2400 s výkonovým parametrem 2400 litrů za minutu. Tento typ čerpadla byl vybrán po provedeném průzkumu trhu a v souladu s technickými požadavky jednotky sboru dobrovolných hasičůobce. Čerpadlo je schopné odčerpávat velké laguny, které vznikají v důsledku záplav a povodní. Kromě čerpání zatopených sklepů a suterénů lze čerpadlo využít jako součást čerpacího stanoviště při kyvadlové dopravě vody u požárů, kde je zapotřebí rychlého doplnění velkokapacitních cisternových automobilových stříkaček.

Přenosné plovoucí čerpadlo

Celkové náklady na pořízení tohoto čerpadla dosáhly výše 54.000,- Kč včetně DPH. Olomoucký kraj přispěl finanční částkou ve výši 24.000,- Kč. Obec Citov za svého rozpočtu uvolnila finanční částku ve výši 30.000,- Kč.

Poskytnutí finančního příspěvku tak splnilo očekávání jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Přenosné plovoucí čerpadlo bylo na vhodném místě opatřeno logem Olomouckého kraje, které bude do budoucna připomínat, že bylo pořízeno s použitím příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje.