Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Projekty a záměry > Stavební úpravy Mateřské školy v Citově

Stavební úpravy Mateřské školy v Citově

Logo Olomouckého kraje

Projekt stavebních úprav spočíval v opravě sociálního a hygienického zařízení Mateřské školy v Citově. Oprava byla zahájena demontážemi stávajících zařizovacích předmětů, vybouráním veškerých rozvodů vody, svislé i ležaté kanalizace včetně odvětrání nad střešní rovinu. Byly odstraněny podlahy, keramické obklady stěn a v místě stávající kanalizace i násypy.

Následně byla položena nová ležatá i svislá kanalizace a provedeny rozvody vody k novým výtokovým místům, na které se osadily napojovací armatury pro zařizovací předměty. Poté byly provedeny zásypy ležaté kanalizace se zhutněním, zhotovena hrubá betonová podlaha s hydroizolací. V prostoru sociálního a hygienického zařízení byla provedena nová  elektroinstalace ze stávajících elektroinstalačních krabic. Byly položeny nové keramické obklady a čisté podlahy, instalovány nové vstupní dveře do sociálního zařízení a provedeny malířské a natěračské práce. Stávající zařizovací prvky jako klozety, umyvadla a vodovodní baterie se vyměnily za nové. Stávající sprchový kout byl upraven v souvislosti s potřebami provozu školy.

Stavební úpravy prostor objektu mateřské školy v Citově vychází z dlouhodobějšího záměru zastupitelstva, který je obsažen v Rozvojovém programu obce Citov. Jednotlivé etapy jsou postupně realizovány v závislosti na finančních možnostech obce. Projekt stavebních úprav sociálního a hygienického zařízení řešil i nevyhovující početní stav stávajících záchodů a umyvadel v mateřské škole o kapacitě 24 dětí. Stav neodpovídal požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí. Současně byl odstraněn problém s nevyhovujícím havarijním stavem ležaté kanalizace v daném místě objektu.

Na realizaci této akce byla ve výběrovém řízení ze tří uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu vybrána stavební firma pana Bohumila Složila z Citova. Stavební úpravy Mateřské školy v Citově byly zahájeny 24. června 2013 a dokončeny dne 18. října 2013.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova 2013 ve výši 300.000,- Kč. Obec Citov ze svého rozpočtu přispěla částkou 421.888,- Kč. Celkové náklady této akce pak dosáhly částky ve výši 721.888,- Kč.

Opravou sociálního a hygienického zařízení se výrazně zlepšily provozní podmínky Mateřské školy v Citově. Realizace tohoto projektu je tak další etapou zachování nemovité kulturní památky v obci v celistvém a funkčním stavu.