Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Smazat? > Události, akce > Události, akce 2011

Události, akce 2011

Adventní koncert

Čtvrtou adventní neděli se rozezněly v chrámu sv. Jiří v Citově tóny hudby barokních mistrů. Návštěvníci se sešli ve slavnostně vyzdobeném kostele k poslechu skladeb skladatelů ranného i vrcholného baroka. Přednes třinácti členného Přerovského komorního orchestru smyčcových nástrojů pod vedením paní Aleny Holčákové byl opravdu velkým kulturním zážitkem.

PC185056x.jpg

Adventní výstava

Návštěvníci obdivují andílky
Výstava nalákala návštěvníky do kulturního domu v neděli 11.12.2011 odpoledne a přišlo jich na 130. Před oponou v sále vzniklo „peklo“ plné nejrůznějších čertů a čertíků z nejrozmanitějších materiálů. Tam mohli hosté okukovat 145 rozličných čertů. V „nebíčku“ byl klid, pohoda, zněly koledy a třpytily se hvězdy. Andělů se sešlo dokonce 490 kousků od dvaadvaceti vystavovatelů. Středem sálu stály na slavnostních stolech talíře s lineckým cukrovím, které bylo určeno pro letošní soutěžní klání cukrářek. Pekařky oceněných vzorků cukroví obdržely věcné ceny. V příjemném a inspirujícím prostředí vznikly chvíle pro milá setkání. Kdo si chtěl z výstavy mimo zážitků odnést ještě něco více, mohl si zakoupit drobnosti z pedigu a korálků.

"Nebíčko"

"Peklíčko"Opravdu krásné věciDobrá pohoda u punčePředávání cen vítězným pekařkám

Setkání seniorů s představiteli obce

Vystoupení dětí z MŠ
V sobotu 3.11.2011 proběhlo v sále kulturního domu v Citově již tradiční předvánoční setkání seniorů se zastupiteli obce Citov. Ve slavnostně nazdobeném sále hosty přivítal starosta obce Jaromír Otáhal a vzpomněl také na ty, kteří nás v letošním roce opustili. Kulturní program zahájily svým vystoupením nazvaným „To zpívaj andělé“ děti z místní mateřské školy. Nezapomněly také na závěr rozdat drobné dárečky v podobě malých andělíčků. Program pokračoval tanečním vystoupením „Kuchaři“ a „Zumba“, které předvedla skupina „Druhý dech“ z Kralic na Hané. Poté starosta obce krátce seznámil přítomné s událostmi v obci v letošním roce, s úspěšnými projekty i se starostmi, které obec aktuálně řeší. Dále nastínil plány zastupitelstva pro rok příští. Příjemné společné setkání u dobrého vína a jídla se dále odvíjelo při zpěvu a tanci za hudebního doprovodu pana Čecháka z Majetína. K dobré náladě přispěla i tombola s drobnými dárky.

Slavnostní setkání

Dárky od dětíSoubor "Druhý dech" z KralicPříjemná nálada

Vítání občánků do svazku obce Citov

Vystoupení dětí z MŠ Citov
13.11.2011 přivítali představitelé obce Citov a členové Sboru pro občanské záležitosti nové občánky Citova. V úvodu vystoupily s kulturním programem děti z mateřské školy Citov. Zpívaly, recitovaly a poté s básničkou předaly dárky rodičům vítaných dětí. Hudbou a zpěvem doprovodila slavnostní událost rodina pana Seidla. V krásném prostředí citovského zámku jsme přivítali Adámka Novotného, Vojtíška Sehnulu, Juditku Džubákovou, Lukáška Kajnara a Lubomírka Sehnulu. Slavností bylo také vítání 550. občánka Citova, kterým byl Lubomírek Sehnula.

Slavnostní vítání občánků Citova

Projev starosty obceVystoupení rodiny SeidlovyGratulace s kytičkouDárek pro miminka

Zeleň na návsi v Citově

Příprava jam pro výsadbu
O tom, že náves by měla být místem se zelení, která vhodně doplní areál hřiště pro děti a sportovní plochu, rozhodlo zastupitelstvo obce na základě dotazníků, ve kterých vyjádřili své názory a záměry občané v roce 2009. Díky Nadaci ČEZ se podařilo získat finanční dotaci ve výši 136 600 Kč, která pokryla náklady na rostlinný materiál a dvě třetiny nákladů na projektové práce a technické prostředky k výsadbě (např. kůly, výživové tablety, výkopové práce atd.) Obec se podílela částkou 11 055,- Kč na technických nákladech výsadby.
Stromy z firmy Arboeko jsme zasadili díky spolupráci 27 občanů na společné brigádě dne 12.11.2011, za tuto spolupráci děkujeme. Ať vás těší, až se stromy z jara zazelenají, ať vás těší příjemné a hezčí prostředí pro vás a vaše děti.

Rozvoz sazenic

Stromořadí podel sportovištěPomáhali malí, velcíKotvení stromůVýsadba