Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Projekty a záměry > Zásahové přílby

Zásahové přílby

Pravidla pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013

Závěrečná zpráva

Obec Citov, jako zřizovatel jednotky požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění, má za povinnost vybavit vlastní jednotku osobními ochrannými pracovními prostředky. Mezi takovouto základní výstroj členů jednotek požární ochrany patří zajisté i hasičské přilby. Ty mají za úkol zejména chránit hlavu hasiče před mechanickými poraněními, které by se mohly naskytnout během výkonu zásahové činnosti.  Do současnosti si naše jednotka musela vystačit s hasičskými přilbami  PZ 12 od českého výrobce ERGON (Erilnes) Praha. Tyto přilby jsou z pohledu současných nároků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zasahujících hasičů u mimořádných událostí zastaralé. Hlavní faktory, které nás přiměly ke koupi nových hasičských přileb, jsou zejména končící životnost dočasných přileb po kterou plní svoji ochrannou funkci, nevyhovující stav některých z těchto kusů a v neposlední řadě komfort nošení.

Obec Citov na základě smlouvy uzavřené s Olomouckým krajem obdržela finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč. Účelem poskytnutí příspěvku byla částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí podle zákona o požární ochraně a v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013“.

Obec Citov pořídila s použitím finančního příspěvku Olomouckého kraje 5 kusů zásahových hasičských přileb Gallet F1 SF pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Tento typ hasičských přileb byl vybrán po provedeném průzkumu trhu a v souladu s technickými požadavky právních předpisů na úseku požární ochrany a požadavků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Přilby tohoto typu mají za úkol jednak chránit hlavu hasiče před mechanickými poraněními, ale i ochranné vnitřní brýle nebo vnější štít mají za úkol chránit hasiče před účinky drobných odletujících částic a proti sálavému teplu.

 

Celkové náklady na pořízení těchto přileb dosáhly výše 36.101,- Kč včetně DPH. Olomoucký kraj přispěl finanční částkou ve výši 15.000,- Kč. Obec Citov za svého rozpočtu uvolnila finanční částku ve výši 21.101,- Kč.

Poskytnutí finančního příspěvku tak splnilo očekávání jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Hasičské přilby byly na vhodném místě opatřeny logem Olomouckého kraje, které bude do budoucna připomínat, že byly pořízeny s použitím příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje.

Informace o pořízení zásahových hasičských přileb Gallet F1 SF s použitím příspěvku Olomouckého kraje je zveřejněna na webových stránkách obce (www.obeccitov.cz) v liště Projekty a záměry – Realizované záměry – Zásahové přílby. Tato informace rovněž vyjde v prosincovém vydání Citovského zpravodaje.