Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Projekty a záměry > Zeleň na návsi v Citově

Zeleň na návsi v Citově

Projekt  „Zeleň na návsi v Citově“

Na základě  ankety vyplynulo, že 98% dotazovaných občanů Citova by v centru obce uvítalo prostor k oddychu bohatý na zeleň. Po vypracování návrhu na realizaci paní architektkou Hanou Bělařovou, byl návrh projednán, upraven a připraven k realizaci v rámci zastupitelstva.

Požádali jsme o dotaci z Nadace ČEZ a díky příspěvku ve výši 136 600 Kč mohla být výsadba zeleně realizována. Projekt byl zaměřen na pozemku a pomocí mechanizace připraveny výsadbové jámy. Zvolili jsme pro výsadbu dřeviny s balem, jak vzrostlejší tak špičáky. Při výběru druhů dřevin jsme se zaměřili na dřeviny autochtonní, nebo-li druhově původní. Jde o takové stromy a keře, které se v krajině lužních lesů Moravy běžně vyskytují a patří i do venkovských zahrad a extravilánu. Zvolili jsme odrůdy neplodících jabloní a hrušní, hlohy, javory kleny a babyky, jeřáby, jasany, lípy, habry a další. Do výsadby se formou brigády zapojilo na 30 občanů Citova. Stromy byly vsazeny do jam, doplněna dlouhodobá tabletová výživa a substrát. Všechny stromy byly ukotveny ke kůlům, omotány jutovým obalem kmenu, zamulčovány a zality. Dřeviny dodala firma Arboeko Smržice a výsadbovým materiál firma Konvička. Realizace proběhla v říjnu a listopadu 2011.

I přes velmi nepříznivé podmínky v zimních měsících stromy velmi dobře přezimovaly. Z 80 vysazených stromů nepřežily pouze tři. Na jaře, dle dohody o následné péči s Obcí Citov, byly hlohy a habry ostříhány dle odborné konzultace a několikrát v suchém období provedena zálivka a sesečen trávník.

Slavnostní otevření prostranství jsme připravili na 7.5.2012 v rámci tradičních májových oslav u pomníku padlých v obci, u nějž byly mimo jiné vysazeny dvě nové pamětní lípy, namísto dvou starých, nemocných a již neudržitelných lip z počátku 20.století. Na slavnostní otevření byli přizváni i zástupci Nadace ČEZ, bez jejichž dotace by z nevelkého obecního rozpočtu nemohla být tato krásná výsadba v takovém rozsahu realizována.

Na návsi vznikla oddechová zóna, která umožňuje smysluplné využití obecního pozemku, který byl po stavebních pracích na sousedícím pozemku zavezen ornicí a zatravněn. Výsadba zeleně, především keřů a stromů je také ideální formou oddělení areálu víceúčelového sportoviště a dětského hřiště, které s plochou sousedí, od hlavní komunikace. Snížil se dopad negativních vlivů autodopravy především na děti a mládež využívající sportovní areál. Rozlehlá travnatá plocha po ozelenění stromy a keři velmi dobře umožňuje využití prostranství k pořádání obecních akcí a oslav, které se v Citově konají. Prostranství slouží také pro hru dětí, procházky.

Děkujeme za spolupráci na projektu Nadaci ČEZ, firmě Arboeko, paní ing. Haně Bělařové, firmě Konvička, panu Coufalovi, panu Složilovi a občanům, kteří se brigádnicky zapojily do výsadby.