Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Projekty a záměry > Předcházení vzniku bioodpadu

Předcházení vzniku bioodpadu

Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v obci Citov

Registrační číslo projektu: 115D314010379

Předmětem projektu je pořízení 5 ks kompostérů o objemu 1050 litrů, 35 ks kompostérů o objemu 1400 litrů, 60 ks kompostérů o objemu 2000 litrů a jeden kontejner na textil. Počet kompostérů pořizovaných pro občany byl určen zejména zájmem občanů o ekologické a efektivní kompostování na základě ankety, kterou obec provedla na jaře 2018. Objem těchto kompostérů byl stanoven dle rozlohy zahrad jednotlivých domácností, počtu domácností a také dle zkušeností občanů s produkcí bioodpadu ze svých pozemků. Kompostéry jsou občanům vydávány po podpisu smlouvy o výpůjčce. Vypůjčitel je povinen užívat kompostér na svém pozemku, a to v souladu s jeho účelem, kterému obvykle slouží, tedy ke kompostování. Je povinen kompostér chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením. Smlouva o výpůjčce bude uzavírána na dobu udržitelnosti, která činí 5 let od závěrečného vyhodnocení projektu. Po skončení udržitelnosti se stává předmět výpůjčky vlastnictvím vypůjčitele. V domácnostech bude kompostován rostlinný bioodpad. Kompost bude využíván občany k aplikaci na své pozemky.
Kontejner na textil je umístěný na sběrném stanovišti u prodejny smíšeného zboží COOP. Sesbíraný textil bude použit pro další využití, aby nedocházelo k jeho ukládání na skládku.
Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 105,05 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předcházení vzniku bioodpadu - článek

Předcházení vzniku bioodpadu - plakát publicity projektu