Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Projekty a záměry > Protipovodňová opatření obce Citov

Protipovodňová opatření obce Citov

Obsahem projektu „Protipovodňová opatření obce Citov“ je zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému.

V rámci prevence a ochrany před povodněmi bude zpracován digitální povodňový plán obce. Při jeho tvorbě budou použita dostupná data z POVIS, veřejných zdrojů, zpracovaného povodňového plánu i data poskytnutá obcí či Povodím Moravy s.p. Rozsah digitálního povodňového plánu obce bude odpovídat metodice tvorby digitálních povodňových plánů podle podkladů MŽP ČR. Vytvořený digitální plán bude zveřejněn na internetových stránkách obce. Zpracovatelem digitálního povodňového plánu je společnost ENVIPARTNER, s.r.o. Brno. Smlouva o dílo byla uzavřena na částku 119.790,00 Kč včetně DPH. Zhotovitel se zavázal zpracovat digitální plán nejpozději do konce měsíce března 2018.

Součástí projektu protipovodňového opatření je také vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému – bezdrátového rozhlasu a lokálního výstražného systému. V obci bylo umístěno 20 kusů bezdrátových hlásičů s 54 kusy reproduktorů. Komunikace mezi drátovými hlásiči a řídícím pracovištěm na obecním úřadu probíhá digitálním přenosem mluveného slova. Obecní úřad je vybaven rádiovou ústřednou, která umí odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu, vstoupit do celostátního Jednotného systému varování a vyrozumění a vstoupit do systému přes GSM síť. V rámci lokálního výstražného systému byla také instalována vodočetná lať na mostě přes vodní tok Morávka pro sledování hladiny vody. Smlouva na realizaci této zakázky byla uzavřena s firmou EMPEMONT, s.r.o. Valašské Meziříčí. Celkové náklady na realizaci bezdrátového rozhlasu, rádiové ústředny a instalaci vodočetné latě na mostě u koupaliště dosáhly částky 820.610,00 Kč včetně DPH.

Realizace tohoto projektu je finančně podpořena dotací Ministerstva životního prostředí ČR z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 ve výši 70 % vynaložených nákladů na jeho realizaci. Skutečné náklady projektu „Protipovodňová opatření obce Citov“ činí celkem 980.400,00 Kč. Z toho dotace maximálně ve výši 686.280,00 Kč, vlastní prostředky obce minimálně ve výši 294.120,00 Kč.

Předání zhotoveného díla – bezdrátového rozhlasu a lokálního výstražného systému se uskutečnilo dne 13. října 2017. Zhotovitel se zavázal, že po dohodě s objednatelem přijede jedenkrát na bezplatné seřízení a nastavení systému a hlasitosti bezdrátových hlásičů.

Obecní úřad v této souvislosti nyní sbírá poznatky a připomínky od občanů na slabou slyšitelnost rozhlasu či tzv. hluchá místa, kde je rozhlas špatně slyšet. Po zmapování všech míst v obci bude firma pozvána na seřízení a nastavení hlasitosti jednotlivých bezdrátových hlásičů.

Jaromír Otáhal