Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Projekty a záměry > Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Stáří objektu hasičské zbrojnice je odhadováno na více jak 100 let. V minulosti došlo nejrůznějšími přístavbami k postupné devastaci původní střechy a poškození vnějšího pláště objektu. Krytina byla ve špatném stavu, do objektu zatékalo, krovy i pozednice měly narušenou statiku. Fasáda objektu, vstupní vrata i okna byly v žalostném stavu. Celková obnova objektu byla rozdělena do dvou etap s realizací v roce 2005 a 2006.

První etapa, kterou jsme realizovali v roce 2005, spočívala v kompletní rekonstrukci střešního pláště. Celková úprava střechy byla navržena tak, aby došlo ke zhodnocení stávajícího objektu po stránce funkční i architektonické. Střecha byla přestavěna na valbovou v půdorysném tvaru písmene L v návaznosti na sušící věž a pokryta novou střešní krytinou. Konstrukce střechy si vyžádala i provedení nových stropů v obou garážích objektu včetně celkové rekonstrukce elektroinstalace v souvislosti s elektronickou mluvící sirénou. Opravu střechy provedla stavební firma pana Bohumila Složila z Citova. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova 2005 ve výši 200.000,- Kč. Obec Citov ze svého rozpočtu přispěla částkou 792.242,- Kč. Celkové náklady této první etapy pak dosáhly částky ve výši 992.242,- Kč.

Následně v roce 2006 jsme se pustili do celkové opravy fasády objektu. Původní narušená fasáda byla v nezbytném rozsahu otlučena a uvedena zpět do původního stavu. Nakonec byla opatřena novým probarveným štukem. Součástí opravy vnějšího pláště byla také výměna starých a poškozených oken, dveří a garážových vrat. Rovněž byly provedeny nejrůznější dokončovací práce vně i uvnitř objektu podle požadavků členů sboru dobrovolných hasičů. Opravu fasády rovněž provedla stavební firma pana Bohumila Složila z Citova. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova 2006 ve výši 240.000,- Kč. Obec Citov ze svého rozpočtu přispěla částkou 381.358,- Kč. Celkové náklady této druhé etapy pak dosáhly částky ve výši 621.358,- Kč.

Úspěšným dokončením plánovaných etap rekonstrukce hasičské zbrojnice tak došlo ke zhodnocení dalšího obecního objektu a tím i ke zlepšení celkového obrazu vesnice.