Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Tradice v obci

Tradice v obci

Tradice a lidové zvyky byly v obci vždy propojeny s liturgickým rokem, významnými svátky a ročními změnami v přírodě. Mnoho z nich má v obci dlouholetou tradici, některé jsou po letech znovu obnovovány.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ ozáří nad Citovem nebe vždy v 0,30 hodin prvního dne nového roku. Pod jiskrami a rachejtlemi si mnoho občanů popřeje to dobré a krásné do nového roku.

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA doznala v současné době změnu především díky České charitě, která organizuje finanční tříkrálovou sbírku. Přesto je velmi milé, že zvyk obcházet domy s novoročním požehnáním se dochoval a snad každé dveře v obci nesou křídový nápis K+M+B.

HASIČSKÝ PLES A DĚTSKÉ ŠIBŘINKY se v naší obci konají už od 60.let minulého století a dalo by se říci, že mají opravdu dlouholetou tradici.

MASOPUSTNÍ VODĚNÍ MEDVĚDA obchůzková veselice sice doznala mnoha změn a to nejen v termínu konání, ale i v modernizaci masek. Přesto se dochovává obchůzka v podobě obřadních zastávek s odsouzením a ukončena je tradičně stínáním kobyly. Následuje taneční ostatková zábava a obřad „pochovávání basy“.

SMRTNÁ NEDĚLE je jednou z mála postních nedělí, která se v podobě zvykových tradic v obci dochovala. Malá děvčata obcházejí vesnici s májkovou koledou a větší děvčata vynášejí Mořenu z vesnice, aby ji utopily v říčce Morávce.

BRKAČOVÁNÍ je další tradicí v obci, která náleží chlapcům. V čase od zeleného čtvrtku do velikonoční neděle obcházejí vesnici brzy ráno a navečer chlapci s brkači, řehtačkami a klapači, aby nahradili zvonění zvonů.

VELIKONOČNÍ POMLÁZKA je dalším z dochovaných zvyků v obci. Hoši obcházejí s tatary, spletenými proutky z vrby, dívky a ženy, aby jim přinesli pomlazení a odnesli si odměnu v podobě kraslice, tradičního pečiva či jiné sladkosti.

HODOVÉ SLAVNOSTI v současnosti představuje hodová mše svatá, kolotoče pro děti a především rodinná setkání. Ke znovuobnovení stavění hodové májky došlo až v roce 2012 díky akci mateřské školy.

STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJE je tradice, jejíž konání bylo přerušeno před nedávnem. Protože v obci slavíme hody 24.4. na sv. Jiří, patrona kostela v Citově, spojila mateřská škola stavění máje spolu s májkou hodovou. Kácení máje organizovala mateřská škola spolu s klubem seniorů v obci.

PIETNÍ AKT S OBECNÍM TÁBORÁKEM k oslavě konce 2. Světové války má již v obci také letitou tradici. U pomníku padlých z I.světové války se setkává mnoho občanů uctít památku těch, co bojovali za naši svobodu.

GALERIE NA ZÁMKU V CITOVĚ novodobá tradice soutěžní výstavy výtvarných prací dětí z mikroregionů Dolek a Království, jejímž organizátorem je Mateřská škola Citov a kulturní komise obce, má za sebou již šest úspěšných ročníků.

DĚTSKÝ DEN aneb POHÁDKOVÝ LES je letitou akcí mateřské školy, SK Sokola Citov a řady dobrovolníků k zakončení školního roku spolu s oslavou Mezinárodního dne dětí. Děti i rodiče čeká v lese pokaždé jiné zajímavé a hravé téma.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD k oslavám vzniku České republiky se koná vždy v předvečer státního svátku 27.10. Jde o oslavu novodobou, vztahující se k historii našeho národa.

SETKÁNÍ SENIORŮ SE ZASTUPITELI OBCE je kulturně společenský večer pro seniory a ostatní občany. Akce se těší bohaté účasti seniorů, někteří z nich rádi zavítají, i když už v současnosti v obci Citov nežijí.

ADVENTNÍ VÝSTAVA je výstavou ručních prací našich občanů. Výstava s pětiletou tradicí má každým rokem jiné téma a je doplněna cukrářskou soutěží. Koná se vždy na úvod adventní doby.

MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA je v obci významnou událostí. Není snad domácnosti s malými dětmi, kam by skupina vedená sv. Mikulášem nezavítala. O tradiční obchůzku se v Citově stará skupinka mládeže.

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM je setkání citovských občanů se vzájemným vánočním přáním, společným zpíváním koled a popíjením svařeného vína či čaje, vždy večer před Štědrým dnem.

VÁNOČNÍ KONCERT již tradičně organizuje mládež ze scholy spolu skřesťanským klubem Pampeliška maminek a dětí. V kostele sv. Jiří se v čase vánočním setkávají návštěvníci s krásnými melodiemi Vánoc.