Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Projekty a záměry > Restaurování kamenného kříže

Kamenný kříž u silnice před zámeckým parkem v Citově

OBNOVA STAVEB DROBNÉ ARCHITEKTURY MÍSTNÍHO VÝZNAMU V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2012

logo olomouckého kraje

Popis opravy a restaurování památky:

kříž u zámeckého parku

V listopadu roku 2011 bylo v rámci vyhlášeného programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2012“ požádáno o dotaci na opravu a restaurování kamenného kříže u zámeckého parku v Citově. Na realizaci této zakázky malého rozsahu byla vybrána firma Kamenictví Jiří Seidl z Citova.

V březnu roku 2012 bylo obci oznámeno, že Olomoucký kraj finančně podpoří opravu a restaurování této památky místního významu a tak nic nebránilo tomu, abychom se do akce pustili.

Oprava a restaurování kříže spočívala v jeho celkovém rozebrání, při kterém bylo nutné nahradit korodované čepy nerezovými. Jetelový kříž pro umístění porcelánového korpusu ukřižovaného Krista a obloukově vzepjatá horní část kříže s rohovými akrotériemi pro umístění porcelánového medailonu s reliéfem hlavy bolestné Panny Marie byly z důvodu značné destrukce pískovce odborně restaurovány. Do středního dílu kříže byla osazena mramorová deska, na které byl obnoven původní nápis. Dále bylo nutno přetmelit drobné poškození ostatního pískovce. Celý kříž byl očištěn, petrifikován a konzervován.

Oprava a restaurování kamenného kříže u zámeckého parku v Citově byla provedena za finanční podpory Olomouckého kraje ve výši 50.000,- Kč.

Obec Citov za svého rozpočtu přispěla částkou 62.020,- Kč. Celkové náklady této akce pak dosáhly částky ve výši 112.020,-- Kč.

Cílem celkové opravy a restaurování kamenného kříže je zachování této nemovité památky místního významu dalším generacím.