Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a kluby > Klub seniorů > Z historie klubu

Z historie klubu

Rok 2003

byl v Klubu seniorů bohatý na přednášky rozličných témat. Paní Renata Víchová a Irena Ďuranová seznámily posluchačky jak se vkusně a elegantně učesat a nalíčit v přednášce nazvané „Kosmetika a účes ženy nad 50 let“. Zajímavá přednáška o různých druzích ořechů a jejich využití, kterou přednesla MUDr. Helena Koutná, inspirovala seniorky k vzájemné výměně receptů na ořechové cukroví. Poutavé bylo i vyprávění o Vánocích v Londýně s ochutnávkou anglického vánočního pudingu.

Za podpory obecního úřadu v Citově uspořádaly členky klubu zájezd do zámku v Kroměříži s překrásnou květnou zahradou a do zámku v Chropyni.

Letní posezení u táboráku s hudbou a opékanými lahůdkami zahájilo novou příjemnou tradici v životě klubu seniorů i celé obce.

Velmi příjemné bylo Mikulášské odpoledne v budově citovských zahrádkářů spojené s výstavou vánočních dekorací a perníčků. Dobré náladě přispěla nejen nadílka od Mikuláše, ale i hudební vystoupení dětí pod vedením paní Lenky Poprachové.

Závěr roku byl ve znamení setkání seniorů s představiteli obce v kulturním domě. Pohádku „O veliké řepě“ zahrály děti z mateřské školy a o dobrou hudbu k tanci, zpěvu a poslechu se zasloužili pánové Jan Haflant a František Rychlý.

V roce 2004

byly schůzky klubu obohaceny o další program. Nejen zábava například při posezení ve vinném sklípku pana Peprny, ale také nové informace z přednášek naplňovaly pravidelné úterní schůzky. O narkomanii, rakovině, cukrovce a dalších onemocněních informovala ve svých přednáškách paní MUDr. Horná. Přednášku o velikonočních tradicích doplnila ukázkami dekorací vlastní výroby paní Zdena Bendová. K pravidelné pohybové aktivitě přivedla seniorky přednáška paní Dobroslavy Čapkové „O pohybovém ústrojí“, na niž navázaly členky čtvrtečním cvičením v kulturním domě.

Pohodou prozářené májové odpoledne s pohoštěním a kulturním programem strávily seniorky spolu s hosty z Brodku u Přerova.

Pro velký úspěch se v létě dvakrát uskutečnilo setkání u táboráku v areálu koupaliště.

Spolu se Sborem dobrovolných hasičů v Citově zorganizoval klub seniorů zájezd do Častolovic, Vamberka a Rychnova nad Kněžnou. Výlet se setkal s velmi dobrým ohlasem.

Na jedné z pravidelných schůzek si mohli zájemci vyzkoušet barvení květináčů pod vedením paní Zdeny Bendové.

I tento rok uzavřely seniorky předvánočním setkáním s kulturním programem, pohoštěním a hudbou pánů Haflanta a Tomaštíka.

Rok 2005

byl v klubu zahájen setkáním se starostou obce Jaromírem Otáhalem, který informoval o dění v obci.

I v tomto roce byl velký zájem o přednášky. Paní MUDr. Helena Koutná seznámila posluchače s možnostmi využití vlastních zahrádek a v další přednášce také s vánočními přípravami v Anglii.

Velmi zajímavá byla prohlídka věrovanské kaple s průvodkyní paní Valovou.

Oslava svátku matek a žen proběhla s kulturním programem dětí z mateřské školy pod vedením paní ředitelky Jiřiny Nevrklové.

Sportovně zdatnější členky uspořádaly cyklistický výlet do Tovačova a okolí.

Velké oblibě se těšilo pravidelné cvičení žen pod vedením paní Čapkové, ke kterémusi našly cestu i mladší ženy v obci.

V programu obce nesmělo chybět již tradiční letní setkání u táboráku, opékaných dobrot a muziky. Výtečná zábava vydržela až do pozdních večerních hodin.

Do starých školních časů zavedla posluchače poutavá přednáška PhDr. Františka Hýbla, citovského rodáka a ředitele Muzea Komenského v Přerově. Předvánoční přednášky paní MUDr. Heleny Koutné se již také staly tradičními a těší se velkému zájmu.

Setkání seniorů s představiteli obce v kulturním domě na závěr roku obohatily svým vystoupením děti z mateřské školy a hudba pánů Haflanta a Rychlého.

Rok 2006

byl opravdu velmi bohatý na přednášky. Paní Helena Koutná seznámila zájemce s novými pěstitelskými trendy v přednášce „Semena a zahrada“. O proměnách Velikonoc v čase poutavě vyprávěla paní Marie Zdařilová, na niž navázala ukázkou zdobení kraslic paní Zdena Bendová.

V podzimním čase se nechaly seniorky inspirovat přednáškou „Zelenina a její zpracování“. K dlouhým večerům patří také pěkná kniha. O výběru zajímavých knih starších i novinek referovala paní knihovnice Pavla Navrátilová v přednášce „Knihy v naší obecní knihovně“.

Přednáška pana JUDr. Jaroslava Krempla o malebném hanáckém kraji i čtení ze starých kronik obce a obecních listin zavedlo posluchače do historie, která se váže k naší obci.

Za tradiční již lze považovat setkání se starostou obce, při němž se probíralo dění a nové záměry v obci. Také příjemná atmosféra táborákového setkání na koupališti láká stále více zájemců. Tentokráte se tančilo při country hudbě rodiny Peterkových.

Sportovní zdatnost posilovaly členky nejen pravidelným cvičením v kulturním domě, ale také projížďkami na kolech po okolí.

Předvánoční čas byl již tradičně ve znamení společného setkání seniorů s představiteli obce. O hudební vystoupení se postaraly děti z mateřské školy s ředitelkou Veronikou Kozlovou a po té členové Slezského divadla v Ostravě s pásmem nejslavnějších operetních melodií. Hudba pana Čecháka z Majetína zněla k tanci i poslechu do večerních hodin.

V roce 2007

byla činnost zahájena setkáním se starostou obce. Seniorky se tak mohly informovat o událostech v obci. Setkání u dobrého vína ve sklípku pana Peprny mělo velmi milou atmosféru.

Přednášky se v tomto roce nesly v cestopisném duchu. Promítání cestopisného materiálu obohatil půvabným vyprávěním pan Zdeněk Koutný. Zájem posluchaček inicioval ještě další dvě cestopisné přednášky pana dr. Koutného a to na téma Čína a návštěva Francie.

Paní Helena Koutná seznámila členky klubu s novinkami v osivech a sadbě pro jarní pěstování.

Seniorky navštívily výstavu výtvarných prací dětí mateřských škol z mikroregionů Dolek a Království v rámci soutěže „Galerie na zámku v Citově“.

Koupalištěm opět v létě zněla country hudba rodiny Peterkových při společné zábavě a následně také hudba pánů Filgase a Krkošky při táborákovém setkání, pořádaném ve spolupráci se Sokolem Citov. Orientální hudba doprovázela vystoupení břišních tanečnic ze Sokola Citov.

Klub seniorů uspořádal ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem výstavu ovoce, zeleniny a podzimních dekorací. O tuto výstavu byl nebývale velký zájem.

Je již dobrou tradicí zdravotní cvičení žen každý čtvrtek v kulturním domě.

Členky klubu se zajímaly také o některé rukodělné aktivity. Vyzkoušely si pod vedením paní Veronika Kozlové decoupage, neboli zdobení ubrouskovou technikou.

Opravdu krásným ukončením roku bylo společné setkání seniorů a představitelů obce. Sál kulturního domu zdobila kouzelná výstava vánočních dekorací seniorek. O kulturní program se postaraly děti z mateřské školy, co by koledníci a mládež ze Scholy, jako andělé a svatá rodina v hudebním příběhu „Světlo betlémské“. Veselou náladu vnesly do sálu mažoretky z Troubek svým rázným vystoupením. Zábavná tombola, drobné dárky a příjemná hudba pana Čecháka přispěly k výtečné atmosféře.

V roce 2008

zahájil klub svoji činnost přednáškou pana doktora Zdeňka Koutného o putování po Indii. Pan starosta Jaromír Otáhal při společném setkání mluvil nejen o novinkách v obci, ale také promítl video záznam z masopustního vodění medvěda.

Ke svátku žen si pro seniorky připravily malé dárečky a hudební gratulaci děti z MŠ. Posezení  s občerstvením doplnil o hudební produkci pan František Rychlý.

Letní posezení na koupališti při hudbě pana Čecháka si pochvalovali nejen senioři z Citova, ale také hosté z Brodku a Císařova. Zde také vznikl plán na uskutečnění společného cyklistického výletu.

Ani nepříjemně deštivé počasí nepokazilo seniorům zájezd do Bystrovan, na Svatý Kopeček u Olomouce a do Zábešní Lhoty.

Mnoho seniorek využilo možnosti věnovat se dalším rukodělným aktivitám. Pod vedením paní Veronika Kozlové proběhlo malování hedvábných šálů, výroba květináčků z keramiky a pletení z pedigu.

Setkání seniorů s představiteli obce mělo předvánoční charakter. Děti z mateřské školy zahrály divadelní představení „Jak šli zajíci do Betléma“ a připravily si drobné dárečky z keramiky. Vánoční zvyky v hanáckém kraji předvedli děti i dospělí ze souboru Klas z Kralic na Hané. Krásné zpívání, půvabné tradice a nádherné kroje obohatily podvečerní program. Hudba k tanci a poslechu v podání pánů Filgase a Krkošky bavila všechny po celý večer.

Velmi milé bylo i setkání členek klubu s vánoční atmosférou dotvářenou koledami dětí z mateřské školy a lidovými písničkami pana Františka Rychlého.